Ev > Xəbərlər > Sənaye Xəbərləri

Oksigen maşınının tətbiqi

2022-07-28

Oksigen aparatıoksigen generatoru və ya oksigen generatoru kimi də tanınır. Sənayeoksigen maşınıxammal kimi havadan istifadə edir, heç bir köməkçi materiala ehtiyac duymur, havadakı oksigen və azotu ayırmaq üçün təzyiq yelləncək adsorbsiya üsulundan istifadə edir, havada olan zərərli maddələri süzərək, tibbi standartlara uyğun yüksək konsentrasiyalı oksigen əldə edir. Sizi bütün ehtiyacları ödəmək üçün 90% saf oksigenlə təmin etmək üçün quraşdırma və istismar xərcləri şüşə və ya mayeləşdirilmiş oksigendən daha azdır.
Oksigen aparatı